domingo, fevereiro 12, 2006Tourists don't know where they've been, travelers don't know where they're going.
Paul Theroux